De easycratische bibliotheek

Hebben jullie dat nou allemaal zelf verzonnen, die easycratie? 

Ja. Maar nee!
Iedere schrijver, of wetenschapper, of kunstenaar, maakt dankbaar gebruik van de kennis van voorgangers. Isaac Newton, de ‘uitvinder van de zwaartekracht’ (1666), schijnt gezegd te hebben: “Als ik verder kon kijken dan anderen, kwam dat doordat ik op de schouders van reuzen stond.”

Easycratie is schatplichtig aan een dertiental boeken die onze gedachten beïnvloed hebben. De kennis uit deze boeken hebben wij aangepast, samengevoegd, herschikt en aangevuld met onze eigen visie en ideeën. Waarna we een principiële keus maakten: onze ‘reuzen’ krijgen een prominente plaats vóórin, in onze boeken. In tegenstelling tot de oude gewoonte om bronnen achterin in een literatuurlijst weg te moffelen.
Deze principiële keuze heeft alles te maken met de nieuwe netwerkeconomie, waarin social capital zo’n belangrijke rol speelt als aanjager. Monetair capital wordt beschermd door zaken zoals copyright, patenten en octrooien (kennis is macht).

In de 21e eeuw zal de vooruitgang voornamelijk komen door ‘kennisdelen is macht’. Het social capital zal dan beschermd moeten worden door een degelijke bronvermelding. Wij verwachten dat al diegenen die verder voortbouwen op de easycratische ideeën, hetzelfde zullen doen en het begrip easycratie opnemen in hun teksten.

Erwin & Martijn

 

Structural holes – Ronald Burt (1992)

Mensen en organisaties hebben de neiging zich in eigen kringetjes te bewegen. Tussen die verschillende kringetjes liggen ‘structural holes’ die een barrière vormen voor kennisuitwisseling. Dat kunnen landsgrenzen zijn, of taalgrenzen, maar ook een eenvoudig scheidingswandje binnen een kantoor van een bedrijf. Innovaties en verbeteringen komen maar zelden zomaar uit het brein van een briljante creatieve geest, maar zijn bijna altijd licht aangepaste ideeën uit een ander kringetje. Overbrug je structural holes en de vooruitgang ligt voor het oprapen. Met de komst van internet is het gratis vervoermiddel daarvoor gevonden.
» Koop dit boek

 

Strength of Weak Ties – Mark Granovetter (1973)

Met de komst van de informatiesamenleving hebben we nog steeds van nature de neiging om binnen ons eigen vertrouwde kringetje te communiceren. Dat verhoogt weliswaar de snelheid, maar het blijft inhoudelijk nog steeds dezelfde kennis. Nieuwe kennis, ideeën, inzichten en tips komen veelal van mensen buiten ons eigen kringetje, van vage kennissen. Dankzij internet is het extreem makkelijk geworden om de lijntjes met onze vage kennissen in stand te houden. Of om vage kennissen te verzamelen. De verspreiding van nieuwe ideeën gaat in de internetsamenleving vooral via de mensen die op het knooppunt van twee of meer verschillende kringetjes staan.
» Lees hier het e-book

 

Six Degrees – Duncan Watts (2004)

Als je 500 mensen kent en zij kennen ook ieder 500 mensen, dan kun je al 250.000 mensen bereiken via één tussenschakel. Volgens een oude theorie van 70 jaar geleden, kun je zo via zes stapjes de hele wereldbevolking bereiken. In de vorige eeuw gingen die stapjes erg traag. Het kon een jaar duren voor je iemand sprak. Of voordat een boek gedrukt was. Maar in de digitale netwerksamenleving zijn we allemaal verbonden. Combineer de kennis uit bovenstaande drie boeken en er ontvouwt zich een fascinerende geheel nieuwe wereld. In the connected age kunnen ideeën en kennis zich razendsnel verspreiden. Wie een briljant idee heeft kan in theorie binnen één dag de gehele wereldbevolking bereiken.
» Koop dit boek

 

Blue Ocean Strategy – Kim&Mauborgne (2005)

Stop met het imiteren van je concurrenten en creëer iets geheel nieuws; superieure producten en diensten die de concurrentie irrelevant maken.
» Koop dit boek

 

Flipping the funnel – Seth Godin (2006)

Laat als organisatie de controle los en zorg dat je klanten je ambassadeurs en je reclamebureau worden.
» Lees hier het e-book

 

1000 true fans – Kevin Kelly (2008)

In de netwerksamenleving is een zeer kostbare top-down aangestuurde massacommunicatie niet langer noodzakelijk voor zakelijk succes. Duizend echte fans is al genoeg. Die kun je verdienen, zonder investeringskosten te maken. Toetredingsbarrières zijn weggevaagd.
» Meer informatie

 

The Whuffie Factor – Tara Hunt (2009)

Door kennis te delen en onbaatzuchtig anderen te helpen, creëer je fans. Making Whuffie, in plaats van making money, aldus Hunt. Sociaal kapitaal vergaren kan tegenwoordig veel meer opleveren dan monetair kapitaal vergaren.
» Koop dit boek

 

Love is the killer app – Tim Sanders (2003)

Liefde is de nieuwe onderscheidende concurrentiefactor. Transactie-denken, ‘voor wat hoort wat’, ‘what’s in it for me?’ zijn vaak inefficiënte denkwijzen. Want investering en opbrengst zijn lang niet altijd rechtstreeks te koppelen. Wees lief voor anderen en vertrouw erop dat de return on investment (ROI) via een omweg terugkomt.
» Koop dit boek

 

The Age of Access – Jeremy Rifkin (2000)

Bezit is ballast. Bezit veroorzaakt inflexibiliteit en kopzorgen. In de 21e eeuw zien we op alle fronten een kanteling van het belang van geld en bezit, naar het belang van toegang hebben tot bezit.
» Koop dit boek

 

Future of money – Bernard Lietaer (1999)

Geld geeft meer zekerheid dan sociaal kapitaal dat gebaseerd is op vertrouwen? Maar wat is geld eigenlijk? Lietaer legt haarfijn uit dat geld ook maar lucht is. Eind vorige eeuw voorspelde hij al de huidige financiële crisis. En hij gaf de oplossingen.
» Koop dit boek

 

Free – Chris Anderson (2009)

Steeds meer businessmodellen zijn gebaseerd op freeconomics, (gedeeltelijk) gratis weggeven. Zo creëer je snel fans. En toegang tot een grote groep potentiële klanten. Dit is mogelijk geworden doordat steeds meer producten en diensten gedigitaliseerd zijn en daardoor vrijwel kosteloos gereproduceerd kunnen worden.
» Koop dit boek

 

10 reasons you should never get a job – Steve Pavlina (2006)

Wie binnen een traditionele organisatie veranderingen in gang wil zetten, stuit vaak op weerstand. De angst voor deze weerstand weerhoudt velen ervan. Pavlina is een eye-opener. Want het ergste wat je kan overkomen is dat je ontslagen wordt, maar dat is misschien wel het beste wat je kan overkomen. Binnen twee jaar ben je wellicht succesvoller en rijker dan de baas die je ontslagen heeft.
» Meer informatie

 

The Tipping Point – Malcolm Gladwell (2000)

Nieuwe ideeën verspreiden zich vaak als een virus. In het begin gaat het tergend langzaam. Een kleine aanleiding kan zomaar voor een kantelpunt zorgen. Daarna gaat het idioot snel. Stop dus vooral niet te vroeg.
» Koop dit boek

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

De easycratische bibliotheek, deel 2

De bouwstenen van Nooit Af

 

The Starfish and the Spider – Ori Brafman & Rod Beckstrom (2006)

Ondertitel: The Unstoppable Power of Leaderless Organizations. De zeester en de spin, alleen de titel al is een magistrale metafoor die tot de verbeelding spreekt. Een spin gaat dood als je zijn kop afbreekt, maar een zeester blijft in leven als je een arm afrukt, zelfs als je vier van de vijf armen afrukt. Het verschil tussen een centraal zenuwstelsel en een decentraal zenuwstelsel. Brafman en Beckstrom verplaatsen deze biologische verklaring naar het terrein van de organisatiekunde. Ook een organisatie kan centraal of decentraal aangestuurd worden. Een decentrale organisatie is vaak sneller, flexibeler, wendbaarder maar vooral ook moeilijker af te stoppen.
» Koop dit boek

 

Tribes – We need you to lead us  – Seth Godin (2008)

De ondertitel ‘unstoppable power of leaderless organisations’ van bovengenoemd boek van Brafman en Beckstrom zou ons zomaar op een dwaalspoor kunnen zetten. Zijn er dan helemaal geen leiders meer nodig? Is het al voldoende om een groep mensen met aanvullende talenten bij elkaar te zetten en komt het werk wat moet gebeuren dan automatisch tot stand? Nee, zo is het niet. Er zullen altijd individuen nodig zijn die de groep in beweging zetten. Het verschil zit hem niet zozeer in de leider, het verschil zit in de groepsstructuur. Om een groep mensen in beweging te krijgen en om veranderingen tot stand te brengen zijn niet langer formele hiërarchisch georganiseerde groepen nodig. Steeds meer veranderingen vinden hun oorsprong in informele groepen van mensen met een gemeenschappelijk doel. Seth Godin noemt dit Tribes. In Easycratie vertaalden we dit als zwermen. Wie een goed verhaal heeft of een briljant idee, kan met behulp van verschillende social media in vrij korte tijd een hele grote zwerm klanten of medestanders mobiliseren. Tribes is vooral een inspirerend boek over modern leiderschap met als belangrijkste boodschap: het is niet langer de wereld die jou tegenhoudt, je grootste tegenstander ben jezelf.
» Koop dit boek

Durf te doen – via social media naar de netwerksamenleving  – Petra de Boevere (2013)

Als Tribes van Seth Godin het theorieboek is, dan is Durf te doen van Petra de Boevere het praktijkboek. De Boevere organiseerde de afgelopen jaren meerdere zwermen. Door trial and error en met vallen en opstaan ontwikkelde zij nieuwe kansen, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak, door handig gebruik te maken van de nieuwe (gratis) mogelijkheden die de netwerk- en samenleving haar in de schoot had geworpen. Haar boek is een autobiografisch verslag van haar belevenissen als verkenner in de netwerksamenleving. Ook in de titel van haar boek ligt zij op één lijn met de essentie van Godin: het is niet zo heel ingewikkeld, je moet het vooral durven te doen.
» Koop dit boek

Abundance – The Future Is Better Than You Think Peter Diamandis & Steven Kotler  (2012) 

Politici en media schetsen een actueel wereldbeeld dat valt samen te vatten als een ‘paradijs voor pessimisten’. Als er één iemand is die dit beeld radicaal verpest, dan is het wel Peter Diamandis. Samen met journalist Steven Kotler schreef hij de bestseller ‘Overvloed’, waarin de superoptimistische boodschap wordt verkondigd dat de toekomst veel beter is dan wij denken. Alle grote problemen waar de wereld mee worstelt, worden binnen overzienbare tijd opgelost door nieuwe wetenschap en technologie. Nieuwe technologieën die afzonderlijk al exponentieel snel groeien, maar die nóg meer kracht krijgen door ze samen te voegen. We moeten daarbij bijvoorbeeld denken aan robotica, nanotechnologie, digitale geneeskunde, artificieel intelligentie en giga-breedband. Technologische oplossingen waar nu nog niet eens aan wordt gedacht, zijn in de toekomst gemeengoed. Niet over honderd jaar, maar over 20 à 30 jaar.
» Koop dit boek

Paradigma’s – Mentale modellen voor de toekomst – Joel Arthur Barker (1992)

Een van de meest saaie boektitels aller tijden en daardoor ook nooit een hit geworden, maar de inhoud is er niet minder om. Barker maakt heel overtuigend duidelijk hoe beperkt de menselijke geest is om met nieuwe ideeën om te gaan, of om ons gedrag aan te passen, zodra er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Paradigma is een moeilijk woord voor “het geheel van aannames, regels en gewoontes dat we als startpunt hanteren, wanneer we een oplossing moeten bedenken voor een probleem.” Paradigma’s zijn buitengewoon nuttig. Ze maken het leven een stuk makkelijker en overzichtelijker. Je moet er niet aan denken om bij elk klein probleempje steeds opnieuw alle aannames te toetsen. Veel minder bekend is, dat er ook een nadeel kleeft aan paradigma’s. Na korte tijd zijn paradigma’s zo verwrongen met ons brein, dat we niet meer in staat zijn om oplossingen buiten het pardigma te bedenken, zodra de omstandigheden wijzigen. Barkers boek staat barstensvol verbluffende voorbeelden over de menselijke onmacht om met nieuwe ideeën om te gaan.
» Koop dit boek

Psychologeld – Anna Dijkman & Chris Zadeh (2011)

Ondertitel:Waarom we stoppen met denken als we beginnen met uitgeven. Dat mensen gewoontes die ze jarenlang toepassen en waardes die ze jarenlang geloofd hebben, niet zomaar aan de kant schuiven, daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. Maar dat mensen zelfs de meest simpele, volstrekt objectieve, rekensommetjes massaal negeren bij het nemen van hun beslissingen, dat is merkwaardig. Dijkman & Zadeh tonen dat aan, aan de hand van de uitkomsten van tientallen experimenten uit de sociale psychologie, op een luchtige manier beschreven.
» Koop dit boek

De Mietjesmaatschappij  – Marcel Roele (2000)

Het is niet alleen het onvermogen van het irrationele individu waar (emotionele) blokkades ontstaan die vooruitgang, wijsheid en slimme veranderingen in de weg staan. Zelfs de betrouwbare, oerdegelijke, superrationele wetenschap ontkomt niet aan de destructieve krachten van de heilige paradigma’s. Roele neemt de afgelopen eeuw wetenschap onder de loep en legt pijnlijk duidelijk bloot dat er eigenlijk nog niet zo gek veel veranderd is in de wetenschap, sinds de vijftiende eeuw waarin dé toonaangevende geleerden beweerden dat de wereld plat was en de hersens insloegen van een klein groepje jonge frisse geleerden die dat waagden te betwijfelen. Het gebeurt alleen wat geciviliseerder vandaag de dag. De dwarsliggers worden tegenwoordig niet meer met fysieke wapens bestreden, maar met psychologische, juridische en financiële wapens.
» Koop dit boek

Animal Farm  – George Orwell (1945)

Animal farm wordt doorgaans beschouwd als een roman, een satire, en zo beschouwd is dit boek ongetwijfeld de meest verrassende titel in de Easycratische Bibliotheek. Maar je kunt Animal Farm ook anders lezen, niet als een satire, maar als een universele analyse van wat er gebeurt als een bestuur of management teveel macht krijgt en hoe belangrijk het is dat een organisatiestructuur er in voorziet dat er voldoende mogelijkheden zijn om de leiders op tijd te corrigeren, ongeacht of dit politieke leiders zijn, of leiders van een bedrijf. Aldus beschouwd is Animal Farm misschien wel het meest belangwekkende managementboek aller tijden.
» Koop dit boek

Flatearthnews – Nick Davies (2009)

In het Nederlands werd dit boek vertaald als ‘Gebakken lucht’ en het eindigde al snel in de ramsj. De inhoud is ronduit spraakmakend, maar de pers zweeg dit boek dood. En dat is misschien niet zo verwonderlijk, aangezien diezelfde pers, in dit boek van haar troon wordt gestoten.
In dit boek maakt topjournalist Davies op zeer overtuigende wijze duidelijk hoe de maatschappelijke rol van de kritische kwaliteitspers de afgelopen decennia sluipenderwijs is gekanteld van controleur van de macht, naar facilitator van de macht. Mediabedrijven zijn nieuwsfabrieken geworden, waar financiële motieven de boventoon voeren, in plaats van de zoektocht naar de waarheid. De verschillende media schrijven elkaar over en praten elkaar na. De bron van het nieuws komt in de meerderheid van de gevallen rechtstreeks uit de koker van een of andere subjectieve PR-machine.

Pijnlijk voorbeeldje: de milleniumbug. Omdat alle media hierover berichtten (elkaar overschreven) werd het massaal als waarheid aangenomen. Met als gevolg dat oveheden miljarden euro’s uitgaven ter bestrijding van een niet-bestaand probleem. Eyeopener: ook in 2015 wemelt het nog van de milleniumbugachtige pseudo-problemen.
» Koop dit boek

De big data revolutie  – Viktor Mayer & Kenneth Cukier (2013)

Ondertitel: A revolution that will transform how we live, work and think. Kennis is macht. Kennis delen is nog meer macht. Wat zou er dan gaan gebeuren als we over een oneindige hoeveelheid kennis kunnen beschikken en we al die kennis met elkaar gaan delen? Worden we dan niet heel machtig?
Viktor Mayer-Schönberger is hoogleraar aan het Oxford Internet Institute. Kenneth Cukier wordt door velen gezien als dé big data-journalist. Hij schrijft o.a. voor The Economist. De auteurs van De Big Data Revolutie tonen aan dat de hoeveelheid gegevens die beschikbaar komt en opgeslagen wordt, explosief aan het stijgen is. De meeste van die gegevens ontstaan in een gedigitaliseerde omgeving. Of zijn met terugwerkende kracht gedigitaliseerd. De digitalisering is de kraamkamer van de dataficering. Kaartenbakken, archieven, ordners en bibliotheken bevatten in theorie een schat aan informatie, maar in de praktijk heb je daar pas wat aan als je weet wat je wilt zoeken en waar. Pas als de informatie digitaal is, kunnen snelle computers op zoek naar waardevolle kennis en compleet nieuwe inzichten en wordt de informatieberg een goudmijn. Doordat de begrippen ‘informatierevolutie’ en ‘digitale tijdperk’ al vele decennia geleden voor het eerst werden genoemd, zijn we geneigd om zwaar te onderschatten hoe de digitalisering de afgelopen jaren is toegenomen.
» Koop dit boek

De strategische revolutie – Wim de Ridder ( 2012) 

Ondertitel: Nieuwe leiders nemen het stuur over. Wanneer je je hele leven lang bijna dagelijks krijgt te horen dat alles steeds maar duurder en duurder wordt, dan ga je er op den duur in geloven. Prijsstijgingen en inflatie zijn er met de paplepel ingegoten. En als er één product is wat echt onvermijdelijk alleen maar duurder kan worden -en over een tijdje zelfs onbetaalbaar- dan is het wel brandstof. Want daar zit ook nog een extra logica achter die iedereen begrijpt: het aanbod van energie neemt af doordat gasbellen en olievelden leeg beginnen te raken. Tegelijkertijd stijgt de vraag, door de economische ontwikkeling in landen als China en India. Wanneer 1 miljard Chinezen massaal gaan autorijden, wat betekent dat wel niet voor de prijs van een liter benzine bij ons? Wim de Ridder schudt ons wakker uit deze nachtmerrie. De energieprijzen gaan de komende decennia juist fors omlaag! Voor de meeste Nederlanders is deze mededeling (nou ja vooruit: deze voorspelling) een soortgelijke shock als op de dag dat je voor het eerst kreeg te horen dat Sinterklaas niet bestaat. De wereld op zijn kop.
» Koop dit boek

Makers: The New Industrial Revolution – Chris Anderson (2012)

Chris Anderson, de hoofdredacteur van het internationaal toonaangevende technologietijdschrift Wired, heeft opnieuw de Easycratische Bibliotheek gehaald. Na zijn boek ‘Free’ over freeconomics (hoe je geld kunt verdienen door diensten gratis weg te geven. Zie Easycratie.), schrijft Anderson in zijn nieuwste boek over de makersbeweging. Wat gaat er gebeuren als een miljoen hobbyknutselaars toegang krijgen tot een nieuwe laagdrempelige technologie en dan gaan samenwerken op eenzelfde manier zoals een miljoen amateurs samen aan Wikipedia werkten? De hoofdrolspeler in dit boek is de 3d-printer en het waarschijnlijke scenario is een nieuwe industriële revolutie die niet wordt geleid door grote machtige organisaties, maar die bottom-up wordt geïnitieerd door informele zwermen.
» Koop dit boek 

Society 3.0 – Ronald van den Hoff (2011)

Society 3.0 is een hoopvol lees- en doeboek voor iedereen die zich realiseert dat onze huidige samenleving toe is aan een nieuw waardesysteem. Society 3.0 biedt visie en vraagt om visie. Alles in dit lekker leesbare boek draait om jou als wereldmens en jouw rol in Society 3.0, een aanlokkelijk perspectief.
Durf jij het nog grotendeels regenteske Nederland aan te pakken?
» Koop dit boek