Het boek Easycratie

Het probleem

Bijna elk probleem in de huidige samenleving is in de kern een bureaucratisch probleem. Er zijn genoeg mensen die oplossingen al weten, maar de uitvoering wordt (nog) belemmerd door een verstikkend web van bureaucratie: regels, protocollen, procedures, hiërarchieën en een gebrek aan samenwerking.

De oplossing

Easycratie is een nieuwe manier van werken, organiseren en samenwerken in de 21e eeuw -binnen de bestaande spelregels én handig gebruikmakend van de voor iedereen vrij toegankelijke verworvenheden van de informatietechnologie 2.0. De easycratie is de leukste vorm van bureaucratie. De minst moeilijke. En het leuke is: u kunt er morgenochtend al mee beginnen. Of u nu afdelingsmanager bent, of beleidsamtenaar, zzp’er, of vrijwilliger bij de plaatselijke sportclub. U hoeft niet te wachten op de volgende verkiezingen of op de volgende directievergadering. De easycratie is een manier van werken.

Het boek is te koop en gratis te downloaden

Wilt u het boek kopen? Bekijk de mogelijkheden om het boek Easycratie te kopen.
Wilt u het boek gratis downloaden?  Dan kan heel makkelijk op de downloadpagina.