13537611_10153662664002747_8979748863382990551_n

De achtste Permanent Beta Dag (maandag 27 juni ’16) was beter dan ooit. Niet zo verwonderlijk, als het concept propageert dat alles iedere week een beetje beter kan worden. Dus laten we het anders zeggen: de PB Dag heeft een kwantumsprong gemaakt. Alles viel samen, op de sublieme nieuwe locatie van Amsterdam Connected.


Connecting the dots
Nooit Af en Permanent Beta zijn elkaar steeds meer aan het versterken. Lezers van Nooit Af, die zich door het boek hebben laten inspireren, willen wel eens met eigen ogen zien of al die optimistische toekomstbespiegelingen ook in het eggie werken. Op de PB Dagen kan dat. De Open Permanent Beta Dag gaat verder waar het boek ophoudt. Omgekeerd weet PB ook geheel op eigen kracht steeds nieuwe bezoekers te trekken. De roem van de zeven voorafgaande edities spreidt zich voort. Een deel van die bezoekers had nog nooit van Nooit Af gehoord. Op de PB Dag komen ze onvermijdelijk met Nooit Af in aanraking. PB en Nooit Af, zij voeden elkaars netwerk. Connecting the dots, zo heet dat in netwerktheorieën.


Slow start
Die versmelting tussen PB en Nooit Af is er niet altijd geweest. Toen Permanent Beta een paar jaar  geleden van start ging, was Nooit Af nog niet meer dan een lege boektitel; er stond nog geen zin op papier. In de oorspronkelijke plannen zou Nooit Af een andere titel krijgen. De opvolger van Easycratie zou als titel krijgen: Permanent Beta.

Herman Kopinga, een van de PB’ers van het eerste uur, vond dat geen slim idee. Een boek is een gestold iets, PB is iets wat organisch blijft groeien, straks gaan ze elkaar nog in de weg zitten, aldus redeneerde Herman. Waarna Aukje Nauta opperde om PB in gewoon Nederlands te vertalen. En zo werd de boektitel Nooit Af geboren. Met ‘Permanent Beta’ nog tussen haakjes op de cover.

Schermafbeelding 2016-07-01 om 13.15.58

De nieuwe helden
In bijna iedere lezing van Martijn of Erwin, wordt de Maker Movement en de DIY-beweging expliciet genoemd. Volgens ons is dat een essentiële schakel tussen de moderne zelfsturende netwerkinitiatieven en de faciliterende technologieën. Er zijn genoeg mensen met mooie plannen om slimmer zélf te organiseren. Maar je hebt ook de wiseguys nodig, die het zélf in elkaar kunnen knutselen. Zij worden de nieuwe helden.


De soldeerbout voorbij
Bridging brains, tech and culture, is de missie van PB. Op de eerste PB Dag stonden vooral de sprekers in het middelpunt. De nerds hadden zo hun eigen hoekje. Ze hadden vooral heel veel lol met elkaar, met de  soldeerbout als hun voornaamste wapen. Twee jaar later zijn de tech-guys uitgegroeid tot de publiekstrekkers van PB. Met drones, Virtual Reality, 3D-printers en nog veel meer fascinerende gadgets. Maar belangrijker nog: ze weten het inmiddels met enorm veel flair, in begrijpelijke taal, te vertellen aan een geïnteresseerd lekenpubliek. Turning alpha’s into tech-lovers, dat is een enorme verdienste. Want technofobie is maar al te vaak de stille vertrager van innovatie. Als er een slimmere manier voorhanden is om dingen te organiseren, maar mensen zijn bang voor de technologie die daarvoor nodig is, dan zijn mensen sneller geneigd om het maar op de oude vertrouwde inefficiënte manier te blijven doen.

Schermafbeelding 2016-07-03 om 10.19.38