Door de korte lijntjes en non-bureaucratische besluitprocessen bij Koninklijke van Gorcum, kan de titel
van ‘de geplande uitgave ‘Kleintje Easycratie’ tot op het allerlaatste moment nog gewijzigd worden. Half november gaat het mini-boekje naar de drukker.

In de Facebookgroep Easycratie wordt gecrowdsourced naar een mogelijk betere boektitel. Verschillende prachtige alternatieve boektitels zijn daar al genoemd. Bij de keuze voor de uiteindelijke titel spelen twee overwegingen een belangrijke rol. Ten eerste: de titel moet duidelijk maken dat het mini-boekje een samenvatting is van het bestaande boek. Er staan geen nieuwe dingen in. (Dat komt wel in het vervolgboek)
Ten tweede: de meerderheid van de doelgroep voor het mini-boekje heeft wellicht nog nooit van het woord easycratie gehoord. Creatieve woordspelingen op easycratie zijn daarom minder geschikt voor deze uitgave.

Behalve een alternatieve titel zijn ook zeer welkom: suggesties voor boventitel, ondertitel, cover-kreetjes of vormgeving van het boekje. Op 13 november wordt de knoop doorgehakt.