Een van de grootste nadelen van bureaucratie is dat het zo enorm veel tijd kost. Je zult maar manager zijn
in een bureaucratische organisatie en je hebt gehoord dat in Easycratie staat hoe het allemaal sneller, leuker en beter kan. Je wilt dat dan wel lezen natuurlijk, maar waar haal je de tijd vandaan? Je hebt het immers zo druk-druk-druk.

Speciaal voor deze categorie lezers komt eind november het miniboekje Kleintje Easycratie uit.
Er staat niets nieuws in. Het is een samenvatting van de ‘Grote Easycratie’. De oorspronkelijke tekst is uitgedund tot 10%, zodat een gemiddelde lezer het in een half uur kan lezen. Onder het motto: er hoeft maar één trein uit te vallen en je bent een heel boek rijker. Het miniboekje is van klein formaat, het past in de borstzak, telt bijna 100 pagina’s en kost in de winkel 4,95 euro.