“Nooit Af beschrijft indringend de democratisering van de technologie: miljarden mensen op aarde hebben toegang tot hoogwaardige kennis (internet) en beschikken over hightechproducten (smart phone). Tot zover is er niets aan de hand. Anders wordt het als velen hiermee gaan ondernemen. Over de hele wereld zien we steeds meer nieuwe producten, nieuwe business concepten en in alle culturen en alle geledingen van de maatschappij nieuwe succesvolle ondernemers. Al die spontane en ongestructureerde initiatieven die Martijn Aslander en Erwin Witteveen beschrijven, geven op het eerste gezicht een indruk dat iedereen maar wat doet. Maar wie deze chaotische taferelen op zich laat inwerken ontdekt in dit boek een adembenemend proces van nieuwkomers die in korte tijd gevestigde bedrijven van de troon stoten, hoe mensen zich organiseren om politieke belangen kracht bij te zetten en hoe de overheid worstelt met de vraag op welke wijze haar rol opnieuw moet worden ingevuld. Wie daarvan nog niet overtuigd was, weet het nu zeker: er is een nieuwe maatschappelijke orde in aantocht. Het is geen ideale samenleving, want ook met nieuwe technologie zullen de meest verschrikkelijke plannen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Nooit Af legt daarmee impliciet de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de samenleving niet langer bij de maatschappelijke elite van overheid, politiek en bedrijfsleven maar bij ons allen die daartoe de instrumenten in handen hebben gekregen.” – Prof. dr. Wim de Ridder, futuroloog.


“Panta rhei, schreven de oude Grieken al. ‘Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want het is steeds weer vers water dat u tegemoet stroomt,’ aldus ene Heraclitus op Wikipedia. Nooit Af is dus niks nieuws onder de zon. Zij het dat die rivier inmiddels flink aan het kolken is, zo maakt Nooit Af meer dan duidelijk. En dan kolkt die rivier ook nog eens van onder naar boven. Of het nu om onderwijs, zorg, bank of beurs gaat, Aslander en Witteveen leggen glashelder uit hoe alles op z’n kop gaat, dankzij Big Data, 3D-printing en andere exponentiële technologische ontwikkelingen. Ze noemen dat goed nieuws, want een wereld vol overvloed lijkt nabij. Dit alles beschrijven ze in zo’n heerlijke, grappige sneltreinvaart – inclusief termen als ‘gehaktballeninflatie’ en ‘Ceteris-Paribus-wetenschap – dat je hen nog bijna gaat geloven ook. Hoe dan ook hebben ze een punt. Lees het zelf!” – 
Aukje Nauta, kroonlid SER en  tot voor kort bijzonder hoogleraar aan de UvA op de leerstoel ‘Employability in werkrelaties’.


“Onze informatiesamenleving is vol continu in beweging en beïnvloedt ons leven. Een verandering die nog maar net is begonnen. Martijn Aslander & Erwin Witteveen laten in hun boek goed de urgentie van die verandering zien. Het is een dwangbevel om in actie te komen, de nieuwe structuren te zoeken, de talloze kansen te grijpen voordat het Window of Opportunity sluit, de problemen onder ogen durven te zien en op te lossen. ‘Nooit Af’ is geen conclusie maar een opdracht om aan de slag te gaan!” – 
Brenno de Winter leeft vanaf zijn jongste jaren al met technologie en is kritisch over de niet geadresseerde gevaren voor de informatiesamenleving. Daar publiceert hij over.