“Met bijzonder veel belangstelling en plezier heb ik Nooit Af gelezen. Ik ben er enthousiast over. Mijn complimenten voor dit mooie boek. Het grote aantal voorbeelden en terreinen waarop bestaande manieren van werken vastlopen en nieuwe oplossingen aanstaande en voorhanden zijn is overtuigend. De grote systemen van onze samenleving en economie, komen afwisselend allemaal voorbij. Ik denk dat in die variatie de kracht zit. De leidende gedachte van denken in schaarste naar denken en handelen in overvloed vind ik een enorm aansprekende paradigmawisseling. Ik zie tal van opties na lezing van dit boek. Een aantal oplossingen schreeuwt om verdere doordenking. Ik vind dat het SCP moet bijdragen aan inzichten en oplossingsrichtingen die de omslag ondersteunen.” – Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau.


Schermafbeelding 2016-01-24 om 13.48.02“Het is heerlijk om een boek te lezen van twee mensen die zo compleet anders denken en zo anders tegen de wereld aankijken. Als econoom laat ik me graag voeden door de inzichten van deze creatieve en ruimdenkende mensen. Lang niet altijd ben ik het met ze eens, en dat is precies wat er goed is aan dit boek: het verbreedt mijn blik. Het zou verplicht leesvoer moeten zijn voor iedere econoom.”
 – Marieke Blom, Hoofdeconoom bij ING Nederland.


 


bas eenhoorn“Ik ben heel enthousiast over deze nieuwe manier van denken. We kunnen er niet meer omheen: onze oude manier van besturen is niet langer houdbaar in een digitale samenleving. We moeten toe naar een digitale overheid die mensen centraal stelt. De auteurs van dit boek weten zo feilloos de nieuwe wereld te beschrijven, dat de urgentie niet te missen is.”
 – Bas Eenhoorn, Digicommissaris.


 

Schermafbeelding 2016-01-24 om 13.44.01“Nooit Af geeft duidelijk aan dat niet alleen alle bedrijven maar ook al onze instituten zoals de zorg, onderwijs, wetgeving en de overheid  een cultuurverandering dienen te doorlopen om in een exponentieel veranderende wereld relevant en effectief te blijven.Als we iets digitaliseren, zijn de marginale kosten nul. Dit betekent dat we van een schaarstevraagstuk naar een overvloedsvraagstuk gaan met als gevolg dat het gebruik zelf verandert van ‘het perfect doen in 1 keer’ naar experimenteren, leren, ‘klooien’ en itereren. Dit boek is een zeer urgente ode aan de praktijk, aan het leren door te doen en aan het omarmen van risico en falen.” – Yuri van Geest, auteur van ‘Exponentiële Organisaties’ en initiator van Singularity University Netherlands.